O Nás

Fashion Style, spol. s r.o.

M.R.Štefánika 46

03601 Martin

IČO: 51404761

DIČ: 2120708821

Bankové spojenie: SK59 8330 0000 0025 0166 7734

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  69634/L

Názov a adresa orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O.Box 89, 01179 Žilina

Tel.: +421 918 188 873

Email: info@fashionstyles.sk

Web: www.fashionstyles.sk